miércoles, abril 13, 2005

Cada cop que et veig capgires el meu món...